Thursday, October 10, 2013

Surah 102{102}
AT-TAKATHUR (berlebih-lebihan). 1~8.
Dengan nama Allah, Pemurah, Penyayang.

1. Kamu telah dilalaikan oleh berlebih-lebihan
2. Hingga kamu melawat kubur-kubur
3. Tidak sekali-kali (bahkan) kamu akan ketahui.
4. Dan, tidak sekali-kali (bahkan) kamu akan ketahui.
5. Tidak sekali-kali ! (alangkah baiknya) kalau kamu ketahui dengan pengetahuan yang yakin !
6. Sesungguhnya kamu akan melihat neraka itu
7. Dan, sesungguhnya kamu akan lihat dia dengan pengelihatan yang yakin.
8. Kemudian, sesungguhnya kamu akan diperiksa dihari itu dari hal nikmat. 


[Previous Surah][Next Surah][Mukadimah Surah][Ulasan Surah].

No comments:

Post a Comment