Friday, June 24, 2016

Surah Al-Baqarah (106)Juz:1,Surah:2.
Surah 2, Ayat 106:
Ringkasan tafsir;
Ayat ini menerangkan bahawa ada ayat awal dimansuh dan diganti dengan yang  ayat baru untuk dijadikan panduan dan hukum, dan sesetangah nya pula kedua-dua ayat terdahulu dan yang kemudian  boleh diguna pakai kerana untuk maslahah (muslihat) manusia, maka Allah telah mensyariatkan perkara yang sesuai pada zaman tersebut (contoh seperti zaman Musa, Isa, Muhammad).

Apabila dibangkitkan Nabi Muhammad untuk seluruh alam, maka syariat yang dbawa sebelum ini ada yang telah memansuhkan sebahagian hukum syarak yang terdahulu pada permulaan Islam sehingga menjadi syariat yang berkekalan sesuai pada zaman tersebut hingga ke akhir kiamat. 


[Previous] [Next


Sumber

Terjemahan (1.2.101~110);

[GS] https://t.co/UPgXBDwlPa  
Ulasan (1.2);  
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr   
Pautan,
[G+] https://plus.google.com/109764908726825547016/posts/JTPfjEGfcye


.

via,
knajid@ymail.com
(recovery, knajid@ymail.com)
(alt, knajid@email.com)
 

No comments:

Post a Comment